Πρωτάθλημα
 

 
 
Τελευταίος Αγώνας
Α' Κατηγορία - 1ος Όμιλος
6η Αγωνιστική

Ερμής
Αετός
0
0
 
 
 
Επόμενος Αγώνας
Α' Κατηγορία - 1ος Όμιλος
7η Αγωνιστική

Αετός
Ατρόμητος Κερ.
 

 
 
Ηχητικά μηνύματα
 

 
 

Χορηγοί - Υποστηρικτές

 
 
 
Αποτελέσματα
 

 

  Δ
ί
α
ς
Π
α
ν
τ
ζ
ι
τ
ζ
ι
φ
ι
α
κ
ό
ς
Ν
ί
κ
η

Ρ
έ
ν
τ
η
Α
τ
ρ
ό
μ
η
τ
ο
ς

Κ
ε
ρ
Ε
λ
λ
ά
ς

Π
ο
ν
τ
ί
ω
ν
Α
μ
π
ε
λ
α
κ
ι
α
κ
ό
ς
Η
ρ
α
κ
λ
ή
ς

Ν
ί
κ
Α
ε
τ
ό
ς
Α
Σ

Δ
ρ
α
π
ε
τ
σ
ώ
ν
α
Α
σ
τ
έ
ρ
α
ς

Κ
ε
ρ
Φ
α
λ
η
ρ
ι
κ
ό
ς
Ε
ρ
μ
ή
ς
Ή
φ
α
ι
σ
τ
ο
ς
Α
Ο

Κ
α
σ
τ
έ
λ
λ
α
ς
Π
ε
ρ
α
μ
α
ϊ
κ
ό
ς
Ί
κ
α
ρ
ο
ς
Δ
ό
ξ
α

Π
ε
ι
ρ
α
ι
ά
Δίας - 0-0 - - - - - - 1-0 - - - - 2-0 - - -
Παντζιτζιφιακός - - 1-2 - - 2-4 - - - - - - - - 0-5 - -
Νίκη Ρέντη - - - - - 2-2 - - - - - - - - 0-4 2-2 -
Ατρόμητος Κερ. - - - - 0-2 - - - - - - 2-2 0-2 - - - 2-1
Ελλάς Ποντίων - - - - - - 3-0 0-0 - - 0-1 - - - - - -
Αμπελακιακός 4-0 - - - - - 1-0 - 3-0 - - - - - - - -
Ηρακλής Νίκ. - - - - - - - - 2-1 - - - - 6-0 - - -
Αετός - - - - - - - - - - - - - - - 6-1 -
ΑΣ Δραπετσώνα - 3-2 1-1 - - - - - - 3-0 - - - - - - -
Αστέρας Κερ. - - - - 1-5 - - - - - - - - - 0-0 - -
Φαληρικός - - - 2-1 - - - - - - - - - - - 2-1 3-1
Ερμής - - - - - - - 0-0 - - 1-2 - - - - - 3-2
Ήφαιστος - - - - - - - - - - - 4-0 - 6-0 - - -
ΑΟ Καστέλλας - - 1-2 - - - - 0-2 - - - - - - - - -
Περαμαϊκός 1-0 - - - - - 1-1 2-1 - - - - - - - - -
Ίκαρος - - - - - - 3-1 - - 3-2 - - 1-6 - - - -
Δόξα Πειραιά 0-2 0-3 - - - 0-1 - - - - - - - - - - -

 

Αποτελέσματα 6ης Αγωνιστικής
Ερμής - Αετός 0-0
Αμπελακιακός - ΑΣ Δραπετσώνα 3-0
Ελλάς Ποντίων - Ηρακλής Νίκ. 3-0
Ατρόμητος Κερ. - Ήφαιστος 0-2
Νίκη Ρέντη - Ίκαρος 2-2
Παντζιτζιφιακός - Περαμαϊκός 0-5
Δίας - ΑΟ Καστέλλας 2-0
Αστέρας Κερ. - Δ.Ε.
Φαληρικός - Δόξα Πειραιά 3-1
Επόμενη Αγωνιστική
Αστέρας Κερ. - Ερμής
Δόξα Πειραιά - ΑΣ Δραπετσώνα
Ηρακλής Νίκ. -
Περαμαϊκός - Αμπελακιακός
Αετός - Ατρόμητος Κερ.
Ελλάς Ποντίων - Νίκη Ρέντη
ΑΟ Καστέλλας - Παντζιτζιφιακός
Ίκαρος - Δίας
Ήφαιστος - Φαληρικός

 

 

05/08/2021

 
 
Βαθμολογία
1. Αμπελακιακός 16
2. Φαληρικός 15
3. Περαμαϊκός 14
4. Ήφαιστος 12
5. Ελλάς Ποντίων 10
6. Δίας 10
7. Νίκη Ρέντη 9
8. Αετός 8
9. Ηρακλής Νίκ. 7
10. ΑΣ Δραπετσώνα 7
11. Ίκαρος 7
12. Ερμής 5
13. Ατρόμητος Κερ. 4
14. Παντζιτζιφιακός 4
15. Αστέρας Κερ. 1
16. Δόξα Πειραιά 0
17. ΑΟ Καστέλλας 0
 

 
 

Μέγας Χορηγός

 
 


 
 

Χορηγοί - Υποστηρικτές